Category: Rock

Jesus Jag Hörde Det Namnet - Barbro Mattsson - Björn Werneflo - Tro Och Vara Trygg (Cassette)

9 thoughts on “ Jesus Jag Hörde Det Namnet - Barbro Mattsson - Björn Werneflo - Tro Och Vara Trygg (Cassette)

  1. I det sista av de sju Jag Är-orden använder Jesus bilden av en vinstock som bär frukt. Liksom levande grenar hör till vinstocken så hör den som lever i gemenskap med Jesus Kristus till Kristi Kyrka. Beroendet är tydligt – endast den som blir kvar i Jesus bär frukt.
  2. Dec 17,  · När det gäller Ice, som jag känner till mera, så kan jag hålla med om att han skulle vara en tillgång för aveln av schäfer då har har gjort de prov och tävlingar med ett mod och ett psyke som gör en glad,och ser jä–igt bra ut, ni som tjattrar om räkstjärtar och karpryggar, håll er till fiske istället.
  3. Måste också nämna att en uppskattad vän på förmiddagen hörde av sig med ett glad påsk-mejl, vilket givetvis gladde mig. Påsken rullar vidare, och när jag skriver detta är vi inne i påksaftonen. Så att säga en påskens ”mellandag”. Jesus antas fortfarande vara död men vi vet att han uppstår på påskdagen.
  4. Det återstår ännu för stenen att komma emot bildstoden och ge den ett dråpslag som pulvriserar den. I Daniels profetia heter det: ”Kungariket självt kommer inte att överlåtas till något annat folk. Det kommer att krossa och göra slut på alla dessa kungariken, och självt kommer det att bestå till obestämda tider.” (Daniel )
  5. Att hon då vänder sig till Jesus med bönen: hjälp mig, rena mig, jag vill tillhöra dig, jag litar på dig, är tro även om tron kan vara flämtande och svag i början. Sedan vill Gud att tron ska växa till, men hur stor eller stark tron är, är inte det avgörande, bara att den finns.
  6. för evigt bli min salighet och prydnad. 3. Och i det bröd och vin du räcker mej, låt mej i tron på nytt få motta dej till evigt liv, till verklig trosförening med dej i fullaste och högsta mening. 4. För mej, för mej du gav ditt eget liv, för mina synders skull - o Herre, giv att jag må fatta något av de orden.
  7. Det är gott om man har en sådan bönekammare som Jesus talar om, där man kan be i det fördolda till Gud, vår Fader, som ser i det fördolda. Har du inte det så vet att ditt hjärta kan få vara en sådan bönens kammare i det fördolda. Så bed! Bed om förlåtelse och frid. Bed om det du behöver i vardag och helg.
  8. Bild 4 av 6 Christer Mattsson och Madeleine Ytterstedt. Foto: Tomas Ohlsson Bild 5 av 6 När Christer Mattsson disputerar sitter en blandning av kollegor, akademiker och vänner i föreläsningssalen.
  9. Det är en av de viktigaste anledningarna till att kyrkan finns. Nu när du tagit steget att tro på Jesus Kristus, rekommenderar vi dig stark att hitta en bibeltroende kyrka någonstans i din närhet och prata med pastorn eller prästen i kyrkan. Berätta för honom att du nyligen tagit steget att tro på Jesus Kristus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *